slogan
Home - Rapportages

Rapportages

Wij kunnen vanuit uw administratie maandelijks, per kwartaal of jaarlijks rapporteren over de stand van zaken van uw bedrijf. Ook kunnen we calculaties uitvoeren of begrotingen opstellen.

U kunt deze diensten afnemen bij ons vanaf 10 (excl. BTW) per maand.

Voorbeeld:

Uw bedrijf wil een keer per jaar een calculatie doorvoeren van al uw kosten doorgerekend naar de verkoopprijs. Wij kunnen dit voor u verzorgen voor 176 euro per keer. Ook uw jaarbegroting kunnen wij verzorgen voor dit bedrag. Voor tussentijdse rapportages rekenen wij 118 per rapportage.

Dienst Excl. BTW BTW Incl. BTW Per mnd/Excl. BTW
Calculatie 176 36.96 212.96 15
Begroting 176 36.96 212.96 15
Tussentijdse rapportages 118 24.78 142.78 10